Stichting

 

Doelstelling

De stichting Buurtmensen zet zich in voor versterking van de sociale samenhang tussen buurtbewoners en het bevorderen van contacten onderling, alsmede het verbeteren van de sociale sfeer binnen Apeldoorn Zuid. Dit in de breedste zin van het woord.

De stichting probeert dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van (sociale) buurtgerichte evenementen, activiteiten, en bijeenkomsten. En door het verstrekken van informatie, het bieden van advies en begeleiding, onder andere door gebruikmaking van beschikbare vormen van media. Of door samen te werken met diverse organisaties en instellingen.

Maar ook het (laten) verrichten van alle verdere handelingen, die met het eerder genoemde in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

Zonder winstoogmerk.